Hernieuwde uitnodiging, komt u ook naar het buffet?

Uitnodiging

Op 17 november 2021 hebben we gemeld dat het buffet als alternatief voor het jaarlijks uitje niet doorgaat.

In de herkansing organiseren wij in samenwerking met De Goudse op donderdag 5 mei a.s. een gezellige middag met aansluitend een buffet. Uiteraard zullen we daarbij de dan geldende coronaregels in acht nemen. Het programma begint om 16.00 uur op het kantoor van De Goudse en zal naar verwachting rond 20.00 uur afgelopen zijn.

U ontvangt deze week daarover een brief met aanmeldformulier. Maar u kunt zich ook inschrijven door het aanmeldformulier op deze site te verzenden via de ‘Verzend knop’ onderaan dat formulier. Doe dat uiterlijk op 23 april 2022.

Zodra alle aanmeldingen ontvangen zijn, krijgt u meer informatie over deze dag.