Geen vrijwillige bijdrage 2021

05-05-2021 10:30

Ook voor het jaar 2021 is het bestuur van mening dat er geen noodzaak bestaat om een vrijwillige bijdrage aan de leden te vragen. Instemming voor dit voornemen zal op de ledenvergadering in november gevraagd worden.