Extra ALV op 16 augustus 2022

Extra ALV

In het Download Centrum treft u de uitnodiging aan voor een extra ALV met als agendapunt de goedkeuring van de statutenwijziging. In het Download Centrum treft u tevens aan een overzicht en uitleg van de aanpassingen die het bestuur voorstelt. Ook is opgenomen een concept van de volledige tekst van de statuten zoals deze na goedkeuring van kracht zullen zijn. Het verslag van de 19e Algemene Jaarvergadering op 7 juni 2022 is al eerder opgenomen in het Download Centrum onder Verslagen van de algemene jaarvergaderingen.