De jaarvergadering van 16 november gaat helaas niet door

11 november 9.00 uur

Jaarvergadering 16 november

Helaas kan er weer iets leuks niet doorgaan, deze maal onze jaarvergadering.

Gezien de huidige situatie rond het coronavirus is het bestuur van de VGG van mening dat het niet mogelijk is op 16 november de geplande jaarvergadering bij De Goudse te houden. Gezien de thans geldende regels (1,5 meter) zou De Goudse er een zakelijk evenement van moeten maken met controle van de QR-code en uitwijken naar een andere dan de geplande ruimte. Daarnaast is nog niet duidelijk welke aanvullende maatregelen nog voor 16 november van kracht kunnen worden.

Teneinde u nog tijdig te kunnen informeren kunnen we helaas niet anders dan bovenvermeld besluiten. Dit geldt uiteraard ook voor het beoogde aansluitende drankje. Wij kunnen ons voorstellen dat dit bericht andermaal teleurstellend voor u is, maar hopen wederom op begrip van uw kant.

In de komende tijd zullen wij u nog informeren op welke datum en wijze wij alsnog invulling willen geven aan het houden van de jaarvergadering.

Alvast mijn dank