Persbericht De Goudse: De Goudse verhoogt premie Ondernemers-AOV opnieuw

Persbericht

De premie van de Ondernemers-AOV van De Goudse gaat op 1 november 2021 voor lopende verzekeringen omhoog met 3,75%. De verhoging geldt vanaf de hoofdpremievervaldatum. Voor nieuwe verzekeringen blijft het bestaande tarief gehandhaafd. Hierover is op 2 augustus 2021 een persbericht verstuurd.