Persbericht De Goudse: De Goudse groeit in 2022 ondanks oorlog en inflatie

21 april 16.30 uur

Persbericht

De Goudse heeft in 2022 een nettowinst geboekt van € 32,2 mln. (2021: € 47,4 mln.). Vrijwel alle bedrijfsonderdelen droegen daar positief aan bij. De hogere schadelast is een belangrijke oorzaak in de afname van het resultaat. De groepsomzet groeide -als gevolg van autonome groei en een aantal acquisities- in het afgelopen jaar met ruim € 98 mln. naar € 963 mln. Hierover is op 21 april 2023 een persbericht verstuurd.