Aangepaste statuten 2022

Het bestuur heeft op 8 november 2022 de akte voor de aangepaste Statuten ondertekend. De aangepaste Statuten zijn opgenomen in het Download Centrum onder Documenten van de VGG met als titel Statuten aangepast in 2022.