Fraudebeleid

Een kwestie van vertrouwen

Verzekeren is een kwestie van vertrouwen. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij onze afspraken nakomen. Bijvoorbeeld door schade te vergoeden als die gedekt is. Of door u een pensioenuitkering uit te betalen waarvoor u premie heeft betaald. En wij moeten erop kunnen vertrouwen dat u ons altijd correct informeert. Weet u niet goed wat wij met een vraag bedoelen? Neem dan contact op met uw adviseur. Doe dit ook wanneer u schade claimt en niet goed weet hoe u moet handelen of welke informatie wij van u verwachten. Zo voorkomt u misverstanden.

Actief bestrijdingsbeleid

Daarom hebben wij een actief beleid voor de bestrijding van fraude. Wij bekijken schadeclaims en andere documenten heel goed voordat wij uitkeren. En wij maken ook gebruik van de ervaringen van andere verzekeraars. Eventueel kunnen wij een onderzoek laten instellen door gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Als dat voor het onderzoek nodig is, kunnen zij gebruikmaken van (verborgen) camera’s. Bij het onderzoeken van fraude en het nemen van maatregelen houdt De Goudse zich aan het protocol van Verzekeraars en Criminaliteit. Meer vindt u hierover op de website van het Verbond van Verzekeraars.
Fraude kost eerlijke verzekerden geld

Fraude kost eerlijke verzekerden geld

Soms informeert iemand ons bewust onjuist. Bijvoorbeeld over de oorzaak van schade. Of door schade groter voor te doen dan die is of een bedrag op een bon of rekening te veranderen.
Dat kan ertoe leiden dat wij een onterechte uitkering doen of te veel uitbetalen. Dat nadelig voor ons maar ook voor alle verzekerden. Want hoe meer wij uitbetalen, hoe hoger de premie wordt.
Maatregelen

Maatregelen

Als wij merken dat iemand fraude heeft gepleegd, nemen wij maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld het volgende zijn.

  • Bij strafbaar handelen doen wij aangifte bij de politie.
  • Wij nemen de schadeclaim en de persoonsgegevens op in ons interne incidentenregister.
  • Wij informeren andere verzekeraars door de persoonsgegevens op te nemen in het externe verwijzingsregister dat namens de verzekeraars beheerd wordt door de Stichting CIS. Wij informeren altijd de betrokkene hierover.
  • Wij brengen de gemaakte (onderzoeks)kosten in rekening.
  • Wij vergoeden geen schade, ook niet als een deel van de claim wel terecht was.
  • Wij zeggen de verzekering met onmiddellijke ingang op, zonder premie terug te geven.
  • Wij zeggen alle schadeverzekeringen bij ons op, zonder premie terug te geven.
Directe aansprakelijkstelling van de fraudeur

Directe aansprakelijkstelling van de fraudeur

Zoals aangegeven verhalen wij de geleden schade op de veroorzaker. Daarbij horen ook de kosten die wij maken voor het doen van het onderzoek naar fraude. Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding van € 532,-. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) op de fraudeur verhaald. Los van dit standaardbedrag kan SODA namens De Goudse ook andere ten onrechte gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. U kunt hier meer over lezen op: www.so-da.nl.
Wilt u fraude melden?

Wilt u fraude melden?

Weet u dat iemand fraude heeft gepleegd en wilt u dit melden? Bel dan naar ons team Speciale Zaken op (0182) 544 858. Of stuur een mail naar specialezaken@goudse.com. U kunt hier ook anoniem de informatie doorgeven.