Stageopdracht IT & Digitale Innovatie

Rationaliseren applicatielandschap

Context


De Goudse is een verzekeraar. Vanuit onze strategie bieden wij, via onafhankelijke verzekeringsadviseurs, een breed spectrum aan producten aan. De focus van de producten ligt op de ondernemer, denk hierbij aan een verzuimverzekering, een bedrijfsgebouwenverzekering en een vrachtautoverzekering. Ook verkopen wij producten aan particulieren, zoals een woonhuisverzekering en een huwelijksdagverzekering. We bieden dit diverse aanbod aan, omdat we een zo compleet mogelijke verzekeraar willen zijn en we onze eigen risico’s als bedrijf graag spreiden.

Al deze verkeringsproducten maken gebruik van een of meerdere applicaties. Daarnaast kent De Goudse ook een landschap van applicaties voor de interne of ondersteunende organisatie/processen denk aan; de financiële administratie, werknemersadministratie en outputproces (het maken en versturen van brieven/mails).

In totaal maakt De Goudse gebruik van ongeveer 300 applicaties.

Elke applicatie kent een budget in de vorm van directe kosten.
 • Beheer, hosting en ontwikkeling van de applicatie door medewerkers van de IT organisatie van De Goudse en/of;
 • Beheer, hosting en ontwikkeling van de applicatie door externe leveranciers.
 • Licentiekosten

Doel en opdracht


Een doel van ICT DevOps is om het applicatielandschap te rationaliseren, met als voornaamste doel het reduceren van technische componenten, en daarmee reduceren van inzet van capaciteit en kosten. Uitgangspunt is dan natuurlijk wel dat enkel de applicaties worden uitgefaseerd waarbij dit ook een logische keuze is. Het doel van de stage opdracht is om te onderzoeken en te adviseren voor welke applicaties uitfaseren de logische keuze is. 

De voornaamste input om hierin de juiste keuze te maken bestaat uit het onderstaande:
 • Wat zijn de kosten voor het beheer en de ontwikkeling per applicatie?
 • Waar wordt de applicatie voor gebruikt?
  Wat is het aantal gebruikers van de applicatie?
  Hoe vaak wordt de applicatie gebruikt?
  Hoe veel polissen worden in de applicatie belegd?
  Is de software up-to-date?
 • Bestaat er overlap met de functie van andere applicaties in ons landschap?

Wanneer we als IT organisatie inzicht hebben in bovenstaand kunnen we een goed geïnformeerd besluit nemen, in samenspraak met business en bestuur, over het uitfaseren van applicaties in het applicatielandschap.

De duur van de opdracht is 6 maanden met een inzet van minimaal 4 dagen per week. De stage start in september 2022 t/m februari 2023.

Wie ben jij!?

 • Vind jij het leuk om je als een echte onderzoeker/rechercheur door onze organisatie te bewegen?
 • Ga jij graag in gesprek met IT (team)managers over de inzet van capaciteit en kosten voor het gebruik van de applicaties?
 • Vind jij het leuk om vanuit jouw opdracht kritisch in gesprek te gaan met leidinggevenden en gebruikers in de business over het gebruik van de applicaties?
 • Durf jij een duidelijk advies te geven, dat ook de niet-IT-er kan volgen, over de Top 10 uit te faseren applicaties?

Meld je dan aan voor deze stage opdracht!