Vragen Volmacht Kennisdag

Vragen

A. Gewenst rendement voor verzekeraar

B. Herverzekeringslast

C. Kosten van afdeling volmachtbeheer

D. Kosten voor afhandeling letselschades

E. Bijdragen per gekentekend motorrijtuig t.b.v. Waarborgfonds Motorverkeer

F. Intrestopbrengsten

Mijn gegevens