Ziek en (gedeeltelijk) hersteld melden voor verzuimrelaties

Verzuim
09-02-2021

Relaties met een Verzuimverzekering met arbodienstverlening via Perspectief weten vaak niet waar ze hun werknemers ziek of (gedeeltelijk) hersteld moeten melden. Daarom informeren wij hen in de week van 8 februari met een rechtstreekse brief.

  • De grootste groep moet ziekte of (deel)herstel van hun medewerkers melden via onze online omgeving Beheren Mijn personeel. 
  • Een beperkt aantal relaties moet zo’n melding doorgeven via zowel onze online omgeving Beheren Mijn personeel als het portaal van Perspectief (CAMAS).

In de brief leggen wij uw relaties ook uit waar zij terechtkunnen als zij vragen hebben. Vragen over het inloggen op de portalen kunnen zij stellen aan onze Servicedesk en/of die van CAMAS. Inhoudelijke vragen, bijvoorbeeld over wel of niet ziek melden, kunnen zij stellen aan onze afdeling Verzuim. Voor informatie over hun dekking verwijzen wij naar u als adviseur.