Wijziging beleid elektrakeuringen

Algemeen
06-10-2022

Sinds december 2020 hebben wij een nieuw beleid voor het keuren van elektrische installaties. Wij vroegen u om voor een uiterlijke datum een SCIOS Scope 10-keuringsrapport en - bij geconstateerde gebreken - een herstelverklaring voor uw relaties te uploaden in de Adviseursmodule. Eerder gaven wij aan dat het niet op tijd aanleveren van deze keuringsdocumenten tot het beëindigen van de verzekering zou leiden. Op verzoek van u en uw collega-adviseurs hebben we echter besloten om de verzekering in dat geval tóch door te laten lopen, maar wel met een beperking van de dekking. Hieronder leest u wat dit betekent voor u en uw relaties.

Geen dekking voor schade door brand

Als wij niet voor de uiterlijke aanleverdatum een geldig keuringsrapport en - bij geconstateerde gebreken - een herstelverklaring hebben ontvangen, krijgt uw relatie een beperking van de dekking. Op het polisblad wordt dan een bijzondere voorwaarde opgenomen waarin staat dat schade door brand niet wordt vergoed. Deze beperking van de dekking geldt niet als uw relatie aantoont dat de schade ook zou zijn ontstaan, én even groot zou zijn geweest, als uw relatie op de schadedatum wél in het bezit zou zijn van een SCIOS Scope 10-keuringsrapport van maximaal vijf jaar oud, en eventuele geconstateerde gebreken had laten herstellen door een installatiebedrijf.

Hoe informeren wij uw relaties?

Alle relaties voor wie het elektrabeleid geldt, hebben in de week van 26 september een brief van ons ontvangen waarin wij uitleggen wat er is gewijzigd. U heeft hiervan een kopie ontvangen.

Keuringsdocumenten ingeleverd en toch een brief?

Ook relaties die hun keuringsdocumenten al hebben aangeleverd en pas over een aantal jaar opnieuw herkeuringsdocumenten hoeven aan te leveren, hebben van ons een brief ontvangen. Dit kan verwarrend zijn, want voor hen is deze wijziging nú niet van belang. Alleen zijn de bijzondere voorwaarden op hun polisblad al wél gewijzigd. Daarover moeten wij hen informeren en daarom ontvingen ze dus een brief.

Wat blijft hetzelfde en wat verandert er?

Hetzelfde blijft:

  • De elektrische installatie moet 1 keer in de 5 jaar worden gekeurd door een SCIOS Scope 10-inspecteur.
  • Een geldig Scope 10-keuringsrapport en - bij gebreken - een herstelverklaring moeten bij u worden aangeleverd.
  • Deze keuringsdocumenten worden door u geüpload in de Adviseursmodule.
  • Bij het niet (tijdig) aanleveren ontvangt uw relatie meerdere herinneringsbrieven/e-mails.

Nieuw is:

  • 2 maanden voor de uiterlijke aanleverdatum ontvangt uw relatie een laatste herinnering.
  • Als de keuringsdocumenten niet tijdig zijn aangeleverd, ontvangt uw relatie op de uiterlijke aanleverdatum een brief waarin staat dat de beperking van de dekking is ingegaan. 

Alsnog aanleveren keuringsdocumenten

De beperking van de dekking vervalt wanneer uw relatie alsnog een geldig SCIOS Scope 10-keuringsrapport en - bij geconstateerde gebreken - een herstelverklaring via u met ons heeft gedeeld.

Om welke relaties gaat het?

Het elektrabeleid geldt voor relaties met een Bedrijfsgebouwen- en Inventaris/Goederenverzekering in de branches horeca, bouw, detailhandel en groothandel. Een specifiek overzicht vindt op de informatiepagina Elektrabeleid. De wijziging geldt zowel voor relaties die nog geen keuringsdocumenten hebben aangeleverd, als voor relaties die al wel keuringsdocumenten hebben aangeleverd en binnen 5 jaar een herkeuringsdocument moeten aanleveren.

Waar vindt u deze relaties?

Onder ‘Taken’ op het dashboard in de Adviseursmodule vindt u onder ‘Aanleveren’ een overzicht van de relaties voor wie u keuringsdocumenten moet aanleveren, met de uiterlijke aanleverdatum en de status.

Let op: relaties voor wie een elektrakeuring al vereist was

Het is mogelijk dat sommige van uw relaties al voor de ingang van het nieuwe beleid een NEN 3140- of een SCIOS Scope 10-clausule op hun polisblad hadden staan. Voor deze relaties geldt al langer de eis om de elektrische installatie te laten keuren. Alleen het uploaden van de keuringsdocumenten is nieuw. Als deze relaties niet beschikken over de vereiste keuringsdocumenten geldt voor hen al de beperking van de dekking.

Vanaf wanneer geldt deze wijziging?

De verzekeringen van relaties die hun keuringsdocumenten niet op tijd hebben aangeleverd, worden vanaf nu niet meer beëindigd. Vanaf oktober is een nieuw polisblad met de gewijzigde bijzondere voorwaarden in de Adviseursmodule beschikbaar. Hierin lichten wij de gevolgen van het niet tijdig aanleveren van keuringsdocumenten toe.

Waarom willen wij deze keuringsdocumenten ontvangen?

Het is van groot belang dat wij deze keuringsdocumenten ontvangen. Zowel uw relatie als u en wij weten dan dat de elektrische installatie veilig is, zodat bij schade hierover geen discussie kan ontstaan. Bovendien kunnen wij op deze manier u en uw relatie eraan herinneren wanneer een herkeuring nodig is. Een periodieke keuring is in het belang van de continuïteit van het bedrijf en de veiligheid van de medewerkers.

Vragen?

Heeft u vragen over deze wijzigingen of het elektrabeleid? Op onze website vindt u meer informatie. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw accountmanager of relatiebeheerder.