WIA 0-tot-100 Plan verbeterd

WIA
12-11-2018

De Goudse heeft het WIA 0-tot-100 Plan vernieuwd. Zo zijn er belangrijke productverbeteringen doorgevoerd, is ons offertesysteem uitgebreid én is onze WIA-calculator vernieuwd.

Productverbeteringen

  • AOW-leeftijd ongemaximeerd
    Er is dekking tot de AOW-leeftijd, ook als die verder doorstijgt. Zo krijgen werknemers niet met een inkomensgat te maken als zij arbeidsongeschikt raken en de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd.
  • Hoger verzekerd bedrag
    Daarnaast is er voor de WIA-aanvullingsverzekering boven de loongrens (Excedent) een hoger verzekerd bedrag mogelijk, van maximaal € 125.000,-. Afhankelijk van het dekkingspercentage kan er zo een SV-jaarloon tot (ruim) € 233.000,- worden verzekerd.

Formule: Verzekerd bedrag = (verzekerd SV-jaarloon minus WIA-loongrens) * dekkingspercentage

Verzekerd bedrag SV-jaarloon Berekening
€ 125.000,- € 233.188,- = (233.188 - 54.617) * 70%
€ 221.284,- = (221.284 - 54.617) * 75%
€ 210.867,- = (210.867 - 54.617) * 80%

Naast deze productverbeteringen blijven uiteraard de bestaande voordelen van toepassing:

  • Bonusuitkering bij de WGA-gatverzekering Plus bij benutting van minimaal 25% van de verdiencapaciteit.
  • WIA-coach voor de arbeidsongeschikte werknemer.
  • Preventiebudget van € 1.000,- per dreigend zieke werknemer en een re-integratiebudget van € 8.000,- per zieke werknemer bij een combinatie met de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen inclusief arbodienstverlening via De Goudse.
  • Tot 10% pakketkorting als meer verzekeringen uit het pakket CompleetVerzekerd Mijn personeel worden gesloten.

Uitbreiding offertesysteem
Het was voor u als adviseur al mogelijk om zelf een offerte aan te maken voor onze Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen, de WGA- en de ZW-eigenrisicoverzekering. Sinds kort is dit ook mogelijk voor alle verzekeringen van het WIA 0-tot-100 Plan. Binnenkort volgen ook de ongevallenproducten. U vindt het offertesysteem in dit adviseursportaal.

Vernieuwde WIA-calculator
Ook is de vormgeving van onze WIA-calculator vernieuwd. Met deze calculator kan berekend worden wat het inkomen van een werknemer is bij arbeidsongeschiktheid, met en zonder onze oplossingen. Ook in de nieuwe versie kan de werkgever weer de door hem afgesloten producten kiezen zodat hij zijn werknemers een gespecificeerde versie kan bieden. De vernieuwde calculator vindt u hier: www.goudse.nl/wia-calculator.