Voortaan periodiek verzoek om werknemersgegevens te actualiseren

InkomenAlgemeen
13-01-2022

Sinds kort vragen wij ieder kwartaal aan werkgevers met een WIA-verzekering om hun werknemersgegevens in onze online omgeving te controleren en actualiseren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de in- en uitdiensttredingen, adreswijzigingen en het salaris.

Waarom is dit belangrijk?

  • De werkgever is verplicht nieuwe medewerkers tijdig aan te melden. Zo wordt ook voorkomen dat werknemers niet op tijd of niet verzekerd zijn.
  • Als de gegevens tijdig worden aangepast, baseren wij eventuele uitkeringen altijd op de juiste loonsom.
  • Als de gegevens regelmatig bijwerkt zijn, is de jaarlijkse premievaststelling minder werk. De werkgever hoeft dan alleen nog maar de verzamelloonstaat aan te leveren.
  • De werkgever voorkomt mogelijk hoge eindafrekeningen bij de jaarlijkse premievaststelling.
  • Wij versturen de vanuit de Pensioenwet verplichte communicatie richting werknemers altijd naar het juiste adres.

Hoe worden de werkgevers aangeschreven?
Wij sturen een e-mail naar de contactpersoon van de werkgever die de werknemersgegevens beheert in de online omgeving. Dit doen wij ieder kwartaal vanaf november 2021.

Tot slot
Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.