Verzuimverzekering: verruiming mogelijkheden eigenrisicotermijn

AlgemeenInkomen
15-09-2020

Voor onze Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen was het enige tijd niet mogelijk om een offerte aan te vragen met een eigenrisicotermijn van 10 of 20 werkdagen. Dit is nu wel weer mogelijk. U kunt deze verzekering nu aanvragen met een eigenrisicotermijn van 10, 20, 30, 65, 90, 130 of 260 werkdagen. Kiest uw relatie voor de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering? Dan heeft hij ook weer de keuze uit een eigenrisicotermijn van 10 en 20 werkdagen, naast 30 of 65 werkdagen.

Overige maatregelen 
De volgende maatregelen blijven nog wel van kracht: 

De premiegarantie in de eerste contractperiode van drie jaar geldt niet
Deze garantie hield in dat wij het premiepercentage jaarlijks alleen aanpasten als wij in totaal aan een relatie een hoger bedrag hadden uitgekeerd dan we aan premie hadden ontvangen en dit door meerdere ziekmeldingen was veroorzaakt. Het premiepercentage werd dan verhoogd met 15%. Voor de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering blijft gelden dat het eigen verzuim tot een bepaald maximum meetelt in de premiestelling.
 
Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld
Voor de Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld blijft de tijdelijke stop voor offertes en aanvragen van kracht. Als uw relatie toch nu al een verzuimverzekering wil afsluiten zou hij de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen kunnen overwegen.

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met uw relatiebeheerder of accountmanager.