Verzekeraars krijgen onvoldoende van Eerlijke Verzekeringswijzer

Algemeen
02-12-2021

De Eerlijke Verzekeringswijzer heeft het beleggingsbeleid onderzocht van acht middelgrote verzekeraars, waaronder De Goudse. Zij krijgen allemaal een onvoldoende. Naar onze mening – en die van het Verbond van Verzekeraars – geeft dit geen goed beeld van de werkelijkheid. Graag leggen wij u uit waarom wij dit vinden. Niet alleen om u duidelijkheid te geven maar ook om u in staat te stellen eventuele vragen van uw relaties te beantwoorden.

Rapport
Op 2 december heeft de Eerlijke Verzekeringswijzer een rapport gepubliceerd waarin het beleggingsbeleid van acht verzekeraars wordt beoordeeld met betrekking tot duurzaamheidsthema’s en beleggingen in risicovolle sectoren. Het gaat om willekeurig gekozen, middelgrote verzekeraars met een veel kleiner belegd vermogen dan de grote verzekeraars. Dit eerste onderzoek vormt een nulmeting. De Eerlijke Verzekeringswijzer is een samenwerkingsverband van vijf maatschappelijke organisaties: Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. 

Toetsing op ruim 250 elementen
Het beleggingsbeleid is op meer dan 250 verschillende elementen getoetst, die allemaal een score opleveren. Dat leidt tot een score voor 14 verschillende thema’s en sectoren. Als bron is alleen gebruikgemaakt van informatie die is gepubliceerd in het jaarverslag en op de website. 

Geen goed beeld van werkelijkheid
Alle acht middelgrote verzekeraars die zijn beoordeeld scoren een onvoldoende. Wij vinden dat dit geen goed beeld geeft van de werkelijkheid. Ons beleid is niet zo gedetailleerd gepubliceerd dat we een hoge score kunnen verwachten. Zo doen wij veel op het gebied van klimaatverandering door te investeren in hernieuwbare energie en hebben wij onze olie- en gasbeleggingen de afgelopen jaren fors afgebouwd. Toch krijgen we maar een 3 voor klimaatverandering in de sector olie en gas. Dat komt omdat wij niet alle 52 kenmerken waarop wordt getoetst gedetailleerd hebben beschreven. Wij kunnen ons dan ook niet herkennen in het oordeel van de Eerlijke Verzekeringswijzer. 

Reactie Verbond van Verzekeraars
Ook het Verbond van Verzekeraars kan zich niet vinden in het oordeel. Volgens het Verbond is er een onjuiste onderzoeksmethode gebruikt en geeft het onderzoek een vertekend beeld. ‘De door de Eerlijke Verzekeringswijzer gehanteerde onderzoeksmethode houdt geen rekening met proportionaliteit, materialiteit en de praktische mogelijkheden van deze kleinere verzekeraars.’ Daarnaast is er geen rekening mee gehouden dat kleinere verzekeraars met name beleggen in fondsen en/of hun belegd vermogen uitbesteden aan een externe vermogensbeheerder. ‘Zij beleggen nauwelijks in aandelen, terwijl de onderzoeksmethode van EVW daar wel op gebaseerd is.’ Het Verbond heeft gesprekken gevoerd met de Eerlijke Verzekeringswijzer om samen te kijken naar verbeteringen van de onderzoeksopzet. Tot op heden heeft dat helaas nog geen substantiële verbeteringen opgeleverd.

Ambitie De Goudse
De ambitie van De Goudse op het gebied van duurzaamheid is groot en wij breiden ons beleid ieder jaar verder uit. Wij gaan steeds meer informatie over ons beleid en de uitvoering daarvan publiceren en verwachten dan ook dat toekomstige onderzoeken van de Eerlijke Verzekeringswijzer een reëler beeld geven van De Goudse op het gebied van duurzaamheid. 

Over de onderzoeksresultaten is een persbericht verspreid.