Vernieuwde particuliere verzekeringen

Algemeen
26-08-2020

Onze producten en de Adviseursmodule zijn constant in ontwikkeling. We zijn erg blij met de input die we van u en uw collega’s krijgen en gebruiken die om onze producten en applicaties steeds weer te verbeteren. In dit bericht hebben wij voor u de belangrijkste recente verbeteringen op een rij gezet. In een aantal gevallen zijn er ook aanpassingen van de premie.

Vernieuwde verzekeringen
Wij gaan een aantal verzekeringen vernieuwen. De genoemde aanpassingen gelden voor alle nieuwe verzekeringen die op of na 30 september 2020 worden afgesloten. Voor bestaande verzekeringen gaan de aanpassingen in bij de jaarlijkse prolongatie, vanaf 30 september 2020. Wij informeren bestaande relaties met een brief, waarvan u dan een kopie ontvangt. Als wij met u hebben afgesproken dat u zelf relaties informeert, ontvangt u ook de brief voor uw relatie, om door te sturen.

Vernieuwd: Motorverzekering
Wij hebben de voorwaarden van onze Motorverzekering vernieuwd. De nieuwe voorwaarden zijn helemaal in lijn met die van de overige particuliere schadeproducten. Ze zijn in duidelijkere taal opgesteld en op dezelfde manier opgebouwd. Onze vernieuwde Motorverzekering sluit nu nog beter aan op de wensen van de klant. Hieronder leest u wat er verandert:

  • Wij hebben het standaard verzekerde bedrag voor helm en motorkleding (bij Volledig casco) verhoogd van € 750,- naar € 1.500,-. 
  • Gezien het toenemende aantal lenteachtige dagen in de winter hebben wij afscheid genomen van de winterstopkorting. Uw relatie is nu het hele jaar door verzekerd.
  • Het onderdeel ‘contra-expert’ is aangepast. Als wij een expert inschakelen, heeft uw relatie het recht een contra-expert in te schakelen. Wij vergoeden dan de kosten als die redelijk zijn;
  • Wij hebben de ‘schade’ aan opzittenden die is ontstaan door het niet dragen van een wettelijk verplichte helm als extra uitsluiting opgenomen voor de Ongevallenverzekering opzittenden. Rijdt een verzekerde op het moment van een ongeval als bestuurder of passagier op een verzekerde motor? Dan is hij niet verzekerd als hij geen wettelijke verplichte helm draagt. Hij is wel verzekerd als hij (of zijn nabestaanden) kan aantonen dat zijn invaliditeit (of overlijden) niet komt doordat hij geen helm droeg. 

Vernieuwd: Ongevallenverzekering Particulier
Ook de voorwaarden van de Ongevallenverzekering Particulier zijn vernieuwd. We hebben enkele tekstuele verbeteringen en verduidelijkingen toegevoegd. Ze blijven inhoudelijk echter bijna hetzelfde. Hieronder geven we kort aan wat er verandert.

  • De namen van de dekkingen Excellent en Excellent Plus veranderen in Ongevallen Basis en Ongevallen Plus.
  • De dekking voor daggeld voor bijles is van € 70,- naar € 75,- per dag gegaan (aanvullende dekking Schoolongevallen).
  • Bij overlijden en blijvende invaliditeit wordt de uitkering niet meer gehalveerd voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Vernieuwd: Caravanverzekering Particulier
Voor de Caravanverzekering hebben we een aantal mooie, nieuwe, aanvullende dekkingen geïntroduceerd. Ook hebben wij het polisblad en de voorwaarden duidelijker geschreven en in lijn gebracht met die van onze overige particuliere schadeproducten. Daarnaast veranderen er inhoudelijk wat dingen. U leest hier meer over de inhoudelijke veranderingen.

Mogelijke premie-aanpassing voor bovenstaande gewijzigde producten
Vanwege deze veranderingen kan het zijn dat de premie van de bovengenoemde verzekeringen verandert. Dit is afhankelijk van de huidige dekking en van de persoonlijke omstandigheden. Uw relatie ontvangt het nieuwe polisblad ongeveer drie weken voor de hoofdpremievervaldatum. Hierop kan uw relatie precies zien wat de premie wordt voor het komende verzekeringsjaar.

Aangepast: voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier
Voor de Aansprakelijkheidsverzekering Particulier hebben we de nieuwe opzetclausule van het Verbond opgenomen in onze voorwaarden en enkele tekstuele verbeteringen en verduidelijkingen toegevoegd. De voorwaarden blijven inhoudelijk hetzelfde en ook de premie wijzigt niet.

Eenvoudiger wijzigen: Woonhuis, Inboedel en Personenauto 

De afgelopen jaren kregen wij regelmatig te horen dat u bij het wijzigen van de producten Personenauto Particulier, Inboedel en Woonhuis gemak en logica miste, waardoor u extra en onnodige handelingen in de Adviseursmodule moest verrichten. Daar hebben wij naar geluisterd. Voortaan kunt u deze drie producten eenvoudiger aanpassen. Hier leest u welke verbeteringen wij hebben doorgevoerd. 

Vragen? 
Heeft u vragen over deze verbeteringen? Neem contact op met uw accountmanager of met ons team Schade Particulier op (0182) 544 415.