Verhoging van het minimumloon en aanpassing WIA-loongrens per 1 januari 2023

AlgemeenWIA
21-12-2022

Met ingang van 1 januari 2023 stijgt het minimumloon met meer dan 10%. De WIA-loongrens wordt in lijn hiermee aangepast.

Deze verhoging van het minimumloon en de aanpassing van de WIA-loongrens kan gevolgen hebben voor de deelnemers aan de:
  • WGA-gatverzekering of de
  • WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens. 

Wat zijn de gevolgen?
Door de stijging van het minimumloon en de aanpassing van de WIA-loongrens kan het voorkomen dat het salaris van een werknemer per 1 januari 2023 onder de nieuwe loongrens uitkomt. De werknemer kan dan niet meer deelnemen aan de WGA-gatverzekering of de WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens.

Verzending slot- en startbrieven
De WGA-gatverzekering en de WIA-aanvullingsverzekering vallen onder de Pensioenwet. Hierdoor versturen wij automatisch een slotbrief. Als vervolgens het salaris van de werknemer stijgt en het salaris hierdoor weer boven de minimumloongrens of de WIA-loongrens uitkomt, sturen wij automatisch een startbrief.

Extra tijd voor werkgevers voor het doorgeven van salariswijzigingen
Wij willen voorkomen dat er onnodig slot- en startbrieven worden verstuurd. Daarom wachten wij tot half februari 2023 om te bepalen of een werknemer deelneemt aan de WGA-gatverzekering of de WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens. Werkgevers hebben dan voldoende tijd om eventuele salariswijzigingen door te geven via onze online omgeving.

Verzoek aan u
Heeft u relaties die een WGA-gatverzekering en/of een WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens hebben afgesloten bij De Goudse? Dan vragen we u om het bovenstaande onder hun aandacht te brengen. Bij voorbaat dank daarvoor!

Vragen?

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht? Neem dan contact op met onze Commerciële Binnendienst Inkomen op (0182) 544 891. U kunt ook een e-mail sturen naar inkomen@goudse.com. Wij helpen u graag!