Subsidieregeling helpt werkgever medewerkers inzetbaar te houden

Horeca
20-02-2020

Voor de inzetbaarheid van medewerkers is het van groot belang dat zij nieuwe kennis blijven opdoen en zich blijven ontwikkelen. De overheid gaat werkgevers stimuleren om hun werknemers hierbij te helpen en voert binnenkort een subsidieregeling in.

Grotere werkgevers ondersteunen hun medewerkers al vaak als het gaat om opleiding en ontwikkeling. Maar dat geldt lang niet altijd voor mkb-ondernemingen, omdat kleinere werkgevers vaak minder tijd, geld of kennis hebben. Daarom gaat de overheid mkb-bedrijven helpen met een subsidieregeling. Ook grotere bedrijven in de horeca, landbouw en recreatiesector kunnen ervan gebruikmaken.

SLIM-regeling
Vanaf maart 2020 kunnen mkb-bedrijven subsidie aanvragen om bijvoorbeeld loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers op peil te houden. Het geld kan ook worden gebruikt om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding te laten volgen. Voor deze Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) stelt het kabinet een structureel budget van € 48 miljoen per jaar beschikbaar. Dat hebben ministers Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) november vorig jaar laten weten aan de Tweede Kamer.

Ook grotere bedrijven in horeca, landbouw en recreatie
De subsidieregeling is primair gericht op het mkb maar geldt ook voor grotere bedrijven in de horeca, landbouw en recreatiesector. In deze sectoren is er namelijk veel seizoensarbeid, waardoor het voor deze werkgevers vaak een stuk moeilijker is om het leren van hun werknemers te stimuleren. 

Bedragen en aanvragen
De subsidie bedraagt maximaal € 24.999,- per bedrijf. Samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen maximaal € 500.000,- krijgen. Meer informatie over de regeling vindt u op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Heeft uw relatie gekozen voor arbodienstverlening via De Goudse bij ArboNed of Perspectief? Dan is het goed om te weten dat zijn arbodienstverlener hem kan helpen met de aanvraag.