Stormschade 20 mei

Algemeen
20-05-2022

Nederland heeft te maken gehad met noodweer. Om uw en onze klanten zo snel mogelijk te helpen na een schade, vragen wij u om de onderstaande procedure te volgen:

  • Meld schades in één keer compleet, niet in meerdere stappen. Een schade waaraan niets ontbreekt kunnen wij sneller en efficiënter behandelen.
  • Meld een schade altijd via de adviseursmodule. Kan dit niet? Gebruik dan een online beschikbaar schadeformulier:
    - Particulier schade melden
    - Zakelijk schade melden
  • Heeft u schaderegelingsbevoegdheid? Dan kunt u de schade binnen uw bevoegdheid zelf afhandelen. Wanneer u ook de bevoegdheid heeft om zelf een expert in te schakelen, dan verzoeken wij u vriendelijk hiervan gebruik te maken.
  • Laat verzekerde duidelijke foto’s maken van de schade. Bij particuliere schade beneden de € 3.000,- en bedrijfsmatige schade aan gebouwen beneden de € 3.000,- kunt u volstaan met het mailen van een goed gespecificeerde herstelnota en een volledig ingevuld en door de klant ondertekend schadeformulier. Steekproefsgewijs kunnen achteraf wel controles plaatsvinden. Bij schades boven de € 3.000,- wordt vastgesteld of een expert ingeschakeld zal worden.
  • Voor stormschade aan gebouwen geldt een eigen risico. Dit staat vermeld in de voorwaarden die van toepassing zijn of op het polisblad. U kunt de schades beneden het eigen risico voor stormschade zelf afwijzen. Wij hebben hiervan geen melding van u nodig.
  • Buiten kantoortijden wordt ons telefoonnummer in geval van nood doorgeschakeld naar de ANWB alarmcentrale.

Om ons in staat te stellen de schades zo snel mogelijk af te handelen, vragen wij u om ons zo min mogelijk telefonisch te benaderen en zoveel mogelijk gebruik te maken van ons e-mailadres schade@goudse.com.


Met bovenstaande procedure en uw hulp daarbij zullen wij in staat zijn de schademeldingen van de storm voor uw klanten zo snel en adequaat mogelijk af te handelen. U krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging van de schademelding die door ons in behandeling is genomen en verdere informatie over de schadeafhandeling.