Samenwerking SRK Rechtsbijstand

Algemeen
19-10-2018

Voor onze rechtsbijstandverzekering werken wij samen met SRK Rechtsbijstand. Zoals u wellicht al via de media heeft vernomen hebben NN en Aegon besloten hun lidmaatschap bij SRK op te zeggen. Als gevolg hiervan is er sprake van een juridisch conflict tussen SRK Rechtsbijstand en NN en Aegon. Deze situatie heeft op dit moment geen invloed op de dienstverlening die wij via SRK Rechtsbijstand bieden aan onze verzekerden.

Meer informatie
Vanzelfsprekend volgen wij deze zaak nauwlettend en informeren wij u als dit nodig is. Heeft u vragen over onze samenwerking met SRK Rechtsbijstand? Neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder.