Rekening-courant vanaf nu in het Adviseursportaal

Algemeen
31-01-2019

De rekening-courant heeft een nieuwe plek, namelijk in het Adviseursportaal op goudse.nl. Hieronder leest u er meer over.

Nieuwe plek 
U vindt de overzichten van de rekening-courant vanaf februari 2019 in het Adviseursportaal via goudse.nl. U ontvangt ze niet meer via de post. Ze worden nog wel verzonden via de EMS-postbus, als u die heeft.

Ga hiervoor naar het Adviseursportaal > Rekening-courant (in het linkermenu): 

rekening-courant nieuw

Had u meerdere rekeningen-courant bij De Goudse? 
Als u meerdere rekeningen-courant bij ons had, heeft u er vanaf nu nog maar één. Veel adviseurs hebben hierom gevraagd en eindelijk is het zover! De rekening-courant die eindigt op -001 blijft bestaan. U leest er meer over in dit nieuwsbericht.

Let op het rekeningnummer 
Het rekeningnummer voor rekening-courantbetalingen is NL65INGB0008234635 ten name van Goudse Schadeverzekeringen N.V. Voor alle adviseurs die niet met ons samenwerken voor Schade Zakelijk is dit een nieuw rekeningnummer. Vriendelijk vragen wij om uw overboekingen alleen te doen naar dit nummer.

Vragen? 
Heeft u vragen? Bel dan naar ons team Betalingsverkeer op (0182) 544 896.