Premievaststelling 2021 via vernieuwde online omgeving

InkomenNaverrekenen 2021
30-08-2022

Wij zijn gestart met het aanschrijven van de volgende groepen relaties met een of meer personeelsverzekeringen uit het pakket CompleetVerzekerd Mijn personeel. Wij vragen hen gegevens aan te leveren in verband met de premievaststelling 2021.

Op 14 juli lieten wij u via dit nieuwsbericht weten dat wij gestart zijn met het gefaseerd aanschrijven van relaties met het verzoek gegevens aan te leveren voor de premievaststelling 2021.

Vernieuwde online omgeving
Deze groepen inkomensrelaties kunnen hun gegevens aanleveren via onze compleet vernieuwde online omgeving. Ook relaties met bijvoorbeeld een ongevallen-, MKB-VOV of verzuimverzekering ERiD, die nog geen gehoor hebben gegeven aan ons verzoek, gaan wij vragen hun gegevens aan te leveren via onze online omgeving. Voorheen ging aanlevering via onze website of via e-mail.

Premievaststelling 2022
Vanaf volgend jaar gaat het aanleveren van gegevens voor de premievaststelling 2022 volledig via onze online omgeving. U ontvangt dan geen (kopie)brieven meer, maar u kunt dan de status per relatie volgen via notificaties die u vindt in uw Adviseursportaal. Nadere informatie hierover volgt nog.

Vragen?
Neem contact op met uw relatiebeheerder als u vragen heeft over de premievaststelling 2021 of 2022.