Premievaststelling 2021 CompleetVerzekerd Mijn personeel

AlgemeenInkomenNaverrekenen 2021
28-03-2022

Zoals wij u eerder lieten weten, zijn wij gestart met de premievaststelling over 2021. De eerste groepen die wij een brief, een e-mail en een eerste rappelbrief stuurden, waren relaties waarvan de verzekering in 2021 is beëindigd en relaties met een (losse) ongevallenverzekering. Ook relaties met een MKB VOV-verzekering hebben inmiddels een brief en een e-mail ontvangen.

De volgende groep relaties die wij binnenkort gaan aanschrijven, zijn relaties met (losse) werkgeversverzekeringen. 

Werknemersgegevens controleren en bijwerken via online omgeving
Ter voorbereiding op de premievaststelling vragen wij werkgevers hun werknemersgegevens in onze online omgeving te controleren en zo nodig bij te werken. Het is belangrijk dat deze gegevens, en dan met name in- en uitdiensttredingen en de salarisgegevens, actueel zijn. 
Waarom zijn actuele gegevens belangrijk?

  • Als de werknemersgegevens tijdig worden aangepast, baseren wij eventuele uitkeringen altijd op de juiste loonsom.
  • Als de gegevens regelmatig zijn bijwerkt, is de jaarlijkse premievaststelling minder werk. De werkgever hoeft dan alleen nog maar de verzamelloonstaat bij ons aan te leveren.

Werkgevers met werkgeversverzekering
Wij vragen nu werkgevers met een werkgeversverzekering de werknemersgegevens in onze online omgeving te controleren en bij te werken. Werkgevers met een WIA-verzekering vragen wij elk kwartaal de werknemersgegevens te actualiseren. Daarom zitten zij niet in de groep die wij nu gaan aanschrijven.

E-mail naar contactpersoon online omgeving
Wij sturen binnenkort een e-mail naar de contactpersoon van de werkgever die de werknemersgegevens beheert in onze online omgeving. 

Tot slot
Heeft u vragen over de premievaststelling 2021, neem dan contact op met uw relatiebeheerder.