Premie & voorwaarden Ondernemers-AOV voor 2019 ongewijzigd

AOV
25-10-2018

Eén keer per jaar beoordelen wij of de premie die wij in rekening brengen aan uw relaties met de Ondernemers-AOV nog passend is. Het gaat hier specifiek om uw relaties met de Ondernemers-AOV versie 3.0 (zie artikel 4.7.2).

Wij doen dit op basis van een aantal factoren, zoals de kans dat iemand arbeidsongeschikt wordt, de hoogte van de rekenrente, het economische klimaat en maatschappelijke trends. Dit kan leiden tot een aanpassing van de voorwaarden of premie. Voor 2019 is dat niet het geval. De premie kan door andere oorzaken natuurlijk wel wijzigen, namelijk als uw relatie heeft gekozen voor het leeftijdsafhankelijke tarief of voor de starters- of aanvangskorting.

Vragen?
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met uw accountmanager of bel ons team Relatiebeheer AOV op (0182) 544 980 (keuze 3).