Periodiek verzoek om werknemersgegevens te actualiseren

Inkomen
13-01-2023

Elk kwartaal vragen wij aan werkgevers met een WIA-verzekering om hun werknemersgegevens in onze online omgeving te controleren en actualiseren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de in- en uitdiensttredingen, adreswijzigingen en het salaris. Bij de start van 2023 is deze update des te belangrijker gezien de aanzienlijke stijging van het minimumloon en WIA-loongrens per 1 januari 2023.

In een eerder nieuwsbericht op het Adviseurportaal informeerden wij u hierover. Wij wachten tot half februari met het verzenden van slot- en startbrieven, zodat een werkgever voldoende tijd heeft om eventuele salariswijzigingen door te geven via onze online omgeving.

Het belang voor werkgever én werknemers 

  • De werkgever is verplicht nieuwe medewerkers tijdig aan te melden. Zo wordt ook voorkomen dat werknemers niet of niet op tijd verzekerd zijn.
  • Als de gegevens tijdig worden aangepast, baseren wij eventuele uitkeringen altijd op de juiste loonsom.
  • Als de gegevens regelmatig zijn bijgewerkt, is de jaarlijkse premievaststelling minder werk. De werkgever hoeft dan alleen nog maar de verzamelloonstaat aan te leveren.
  • De werkgever voorkomt mogelijk hoge eindafrekeningen bij de jaarlijkse premievaststelling.
  • Wij versturen de vanuit de Pensioenwet verplichte communicatie richting werknemers altijd naar het juiste adres.

Hoe worden de werkgevers aangeschreven?
Wij sturen een e-mail naar de contactpersoon van de werkgever die de werknemersgegevens beheert in de online omgeving. Dit doen wij ieder kwartaal sinds november 2021.

Tot slot
Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.