Overlijden Cees Bol - oud-bestuursvoorzitter De Goudse

Algemeen
01-07-2019

Op 25 juni 2019 is Cees Bol op 80-jarige leeftijd overleden. Hij heeft een prominente rol gespeeld binnen de Nederlandse verzekeringswereld.

Al tijdens zijn rechtenstudie is Cees Bol gaan werken, bij Levensverzekeringsmaatschappij Utrecht. In 1982 stapte hij over van Westland/Utrecht Hypotheekbank naar De Goudse. Hij beëindigde zijn loopbaan in 2002, toen hij afscheid nam als voorzitter van de Raad van Bestuur van De Goudse. Hij heeft in die functie altijd een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de belangen van de aandeelhouder, de klanten, de medewerkers en het bedrijf. Ook na zijn pensionering voelde hij zich zeer betrokken bij De Goudse. Hij is nog een aantal jaren commissaris gebleven bij dochtermaatschappij De Zeeuwse.

Cees Bol was een grote vernieuwer, die De Goudse een stuk marktgerichter heeft gemaakt en nieuw elan heeft gebracht. Hij heeft een grote rol gespeeld bij de fusie met Tiel Utrecht in 2001.