Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst

Algemeen
26-04-2019

U en uw collega’s zijn voor ons onmisbare partners, met belangrijke toegevoegde waarde voor zowel de klant als ons. Om de samenwerking tussen u, als verzekeringsadviseur, en De Goudse, als verzekeraar, toekomstbestendig te houden, introduceren wij een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst. Die vervangt op 1 juni 2019 de huidige samenwerkingsovereenkomst, zoals wij u onlangs per brief lieten weten.

Wat regelen we ermee? 
Het woord zegt het al, met de Samenwerkingsovereenkomst regelen hoe we met elkaar samenwerken. Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u? Ook staat er in hoe de financiële verhouding tussen u en ons is, wanneer u werkt op provisiebasis.

Hoe verhoudt de overeenkomst zich tot het refertemodel van Adfiz?
We hebben onze Samenwerkingsovereenkomst door Adfiz laten toetsen aan de hand van het refertemodel dat zij samen met het Verbond van Verzekeraars en de OvFD hebben opgesteld. Adfiz gebruikt bij het beoordelen een kleurencodering: groen, oranje, rood. Op alle punten kregen wij een groene beoordeling, met uitzondering van zes onderwerpen, die oranje zijn beoordeeld.

Meer weten?
Wilt u er meer over weten? Klik dan in hoofdmenu van het Adviseursportaal op ‘Algemene documenten & EMS’. Onder ‘Algemene Documenten’ vindt u dan:

  • de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst die geldt per 1 juni 2019;
  • een overzicht van de verschillen ten opzichte van het refertemodel van Adfiz;
  • de algemene voorwaarden van ons Adviseursportaal (die samenhangen met de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst).
Tot slot
Aan de hand van de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst blijven we graag met u samenwerken op een respectvolle, productieve en prettige manier. Als wij voor 1 juni niets van u horen gaan we ervan uit dat u akkoord bent. Bent u het ergens niet mee eens of heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met uw accountmanager.