Nieuw risico- en acceptatiebeleid Zakelijk Schade

Schade
06-10-2020

Veranderingen in de markt, inzicht in branches en een aantal grote schades vragen om een herdefinitie van ons risico- en acceptatiebeleid.

Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen:

  • Aangepast elektrabeleid voor Bedrijfsgebouwen- en Inventaris/Goederenverzekering
  • Nieuw: Branchevoorwaarden
  • Nieuwe dekkingen en wijziging acceptatiebeleid

Begin december 2020 gaan deze wijzigingen in voor de branche horeca. Later volgen de overige branches.

Aangepast elektrabeleid 
Steeds meer branden ontstaan door een defect in de elektrische installatie en de daarop aangesloten apparatuur. Bij schade blijkt regelmatig dat er geen keuring of onderhoud van de elektrische installatie heeft plaatsgevonden.  Een keuring verkleint niet alleen de kans op brand maar zorgt ook voor een veilige omgeving voor medewerkers, klanten en de ondernemer zelf. Daarom voeren wij een nieuw acceptatiebeleid in op het gebied van elektra. Dit heeft belangrijke gevolgen voor u en uw relaties. Lees verder.

Branchevoorwaarden 
Het is voor u en uw relaties niet altijd duidelijk aan welke preventie-eisen uw relaties moeten voldoen. En welke voordelen voor hun branche gelden. Daarom voeren wij Branchevoorwaarden in. Die geven een duidelijk overzicht van de voordelen, acceptatiecriteria en preventie-eisen voor de specifieke branche van uw relatie. Lees verder.

Nieuwe dekkingen en wijziging acceptatiebeleid 
Naast de aanpassing van ons elektrabeleid en de invoering van Branchevoorwaarden veranderen op 2 december 2020 ook een aantal verzekeringen. Sommige hebben dan nieuwe dekkingen en bij andere wijzigt het acceptatiebeleid. Zo introduceren we specifiek voor de horeca de etikettendekking voor goederen en willen we het brandrisico van zonnepanelen verkleinen door preventiemaatregelen. Mede hierdoor hebben we de productvoorwaarden aangepast. Lees verder

Hoe informeren wij uw relaties? 
Uw relaties ontvangen half oktober een brief van ons met informatie over de wijzigingen die voor hen gelden vanaf 2 december 2020. U ontvangt een kopie van deze brief.  

Tot slot 
Heeft u vragen? Lees dan de Q&A. Mocht uw vraag daar niet bij staan, neem dan contact op met uw accountmanager.