Nieuw: bereken de verzuimkosten per medewerker

VerzuimVerzuimverzekering
14-03-2022

In januari introduceerden we een online calculator voor het berekenen van de verzuimkosten van een bedrijf. We kondigden toen aan dat er snel een tool zou volgen voor het berekenen van verzuimkosten per medewerker. Ook die is er nu. Het doel van beide tools is dat ondernemers zich - al of niet met uw hulp - meer bewust worden van de kosten die verzuim met zich meebrengt. Oftewel: dat ze beseffen dat het niet alleen gaat om loondoorbetaling, maar ook om indirecte kosten zoals productieverlies, kosten voor vervangend personeel en kosten voor verzuimmanagement.

Verzuimkosten voor uw bedrijf berekenen
Bereken de totale verzuimkosten binnen uw
bedrijf én vergelijk deze met de kosten van
andere ondernemers in uw branche.
Ga naar goudse.nl/watkostverzuim
Voordelen-verzuimkosten-totaal-bedrijf
Verzuimkosten per medewerker berekenen
Bereken in enkele minuten de verzuimkosten
van een of meer zieke medewerkers in uw
bedrijf. Ga naar
goudse.nl/watkostverzuimpermedewerker
 Voordelen-verzuimkosten-per-medewerker

De werkelijke verzuimkosten
Een gemiddelde ziekmelding kost de werkgever zo’n 260 euro per dag, maar dat zegt natuurlijk niets over de werkelijke verzuimkosten in de praktijk van een specifiek bedrijf. De al bestaande calculator laat die kosten wel zien en vergelijkt ze bovendien met het gemiddelde in de branche waarin de ondernemer werkt. De tweede calculator, die we nu introduceren, toont de verzuimkosten per medewerker, en vergelijkt desgewenst de verzuimkosten van verschillende (zieke) medewerkers met elkaar.


Ontdekkingen voor de ondernemer tijdens het adviesgesprek

Beide online tools zijn zo gemaakt dat de ondernemer er zelf mee aan de slag kan. Maar ze laten zich ook uitstekend gebruiken als hulpmiddel voor uw adviesgesprek. U kunt dan spelen met de verschillende variabelen en de ondernemer laten zien wat bijvoorbeeld het effect is als een medewerker korter of juist langer ziek is of als het verzuimpercentage daalt of stijgt. De ondernemer ontdekt zo al doende of een verzuimverzekering in zijn geval een goed idee is én wat een goed verzuimbeleid kan opleveren aan financieel voordeel.