Naverrekening WIA volledig hervat

AlgemeenInkomen
27-07-2021

We hebben goed nieuws: de aangepaste uploadfunctionaliteit in onze online omgeving is weer beschikbaar! Wij hervatten het naverrekeningsproces 2020 voor klanten met een WIA-verzekering, die eerder gebruik hebben gemaakt of gebruikmaken van deze uploadfunctionaliteit.

Wat is er veranderd?
Met de nieuwe uploadfunctionaliteit kunnen de gegevens van meerdere werknemers tegelijk worden aangepast, zoals de in- en uitdiensttreding en/of het salaris. Daarnaast is de functionaliteit verbeterd en sluit hij ook aan op eerder doorgevoerde aanpassingen.

Hervatting naverrekeningsproces WIA
Op 29 juli hervatten wij het naverrekeningsproces voor alle klanten met WIA-verzekeringen, eventueel in combinatie met werkgeversverzekeringen (Verzuim, ZW-erv en WGA-erv) die gebruikmaken van de uploadfunctionaliteit.

Tot slot
Heeft u vragen over onze aangepaste online omgeving of over het naverrekeningsproces? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.