Naverrekening 2020 tijdelijk gedeeltelijk stopgezet voor WIA-verzekeringen

Inkomen
20-04-2021

Het blijkt dat er iets niet goed gaat bij het aanleveren van naverrekeningsgegevens via Beheren Mijn personeel. Dit geldt voor WIA-verzekeringen, eventueel in combinatie met werkgeversverzekeringen (Verzuim, ZW-erv en WGA-erv). Het aanleveren van naverrekeningsgegevens door/voor klanten met alleen werkgeverzekeringen verloopt goed.

Wat gaat er niet goed?
Als een werkgever wijzigingen heeft aangebracht in de salarisgegevens van 2021 en daarna gegevens invoert of wijzigt over één of meer voorgaande jaren (2020, 2019) worden de gegevens van 2021 overschreven door de gegevens die hij invoert of wijzigt voor een voorgaand jaar. 

Hoe nu verder?
Wij hebben een waarschuwingstekst opgenomen in Beheren Mijn personeel. Daarin vragen wij relaties die al salarisgegevens hebben ingevoerd of gewijzigd voor 2021 te wachten met het aanleveren of corrigeren van gegevens voor 2020 en/of 2019. Als zij vragen hebben, kunnen zij contact opnemen met onze Commerciële Binnendienst.

In de waarschuwingstekst melden wij ook dat als de werkgever nog niets heeft ingevoerd voor 2021 hij wél de gegevens voor 2020 en 2019 kan controleren en zo nodig kan aanpassen.

Wij werken ondertussen aan een oplossing om het overschrijven van gegevens te voorkomen. Naar verwachting is dit probleem eind mei opgelost. Wij zijn gestopt met het versturen van verzoeken om gegevens aan te leveren voor WIA-verzekeringen, eventueel in combinatie met werkgeversverzekeringen (Verzuim, ZW-eigenrisicoverzekering en WGA-eigenrisicoverzekering). Zodra alles goed functioneert, hervatten wij het naverrekeningsproces. Wij informeren u en de werkgevers die dit betreft, zodra het aanleveren van gegevens weer mogelijk is.

Tot slot
Wij bieden u en uw relaties onze excuses aan voor deze fout en werken hard aan een oplossing. Het verder optimaliseren van het naverrekeningsproces heeft onze hoogste prioriteit.