Meer tijd om aanvraag personeelsverzekering compleet te maken

Algemeen
09-05-2019

Wilt u een aanvraag indienen voor een personeelsverzekering, maar heeft u nog niet alle bijbehorende documenten?

Dan kunt u nu tóch alvast starten met de aanvraag en de gewenste ingangsdatum vastleggen.

  • Start u de aanvraag 14 dagen of minder voor de gewenste ingangsdatum?
    Dan heeft u 14 dagen de tijd om uw aanvraag compleet te maken zonder dat de gewenste ingangsdatum aangepast hoeft te worden.
  • Start u de aanvraag meer dan 14 dagen voor de gewenste ingangsdatum?
    Voeg dan de ontbrekende documenten uiterlijk 3 dagen voor de gewenste ingangsdatum toe.
  • Heeft u de ontbrekende documenten niet op tijd toegevoegd?
    Pas dan de ingangsdatum aan (tenzij de ingangsdatum op het moment van toevoegen nog niet is bereikt).

U heeft dus nu meer tijd om de aanvraag compleet in te sturen zonder dat de gewenste ingangsdatum aangepast hoeft te worden. Wij kunnen hierdoor ook sneller de polis opleveren.