Laatste herinnering verzoek aanleveren UBO-verklaring

UBO-verklaring
08-03-2023

De afgelopen maanden hebben wij uw relaties gevraagd (opnieuw) een ondertekende UBO-verklaring aan te leveren. Ondanks een herhaling van dit verzoek heeft een aantal relaties nog niet aan dat verzoek gehoor gegeven. Daarom stuurden wij hen op 7 maart een laatste herinnering per e-mail, waarin wij hen verzochten voor 15 maart 2023 de UBO-verklaring aan te leveren.

Gevolgen niet aanleveren UBO-verklaring


Het niet op tijd aanleveren van een UBO-verklaring heeft gevolgen voor de verzekeringen van deze relaties: wij zijn dan genoodzaakt de verzekeringen van deze relaties te beëindigen. Ook kan het tot gevolg hebben dat wij bij (een lopende) schade geen uitkering (meer) doen.

Waarom hebben wij een UBO-verklaring nodig?


Wij moeten periodiek nagaan of de organisatie van uw relatie zogeheten ‘uiteindelijk belang­hebbenden’ (UBO’s) heeft, en zo ja, wie dat zijn. Een UBO is iemand die meer dan 25% van de organisatie bezit of daarover meer dan 25%, of feitelijke, zeggenschap heeft.

Sanctiewetgeving


Wij mogen geen zaken doen met personen en organisaties aan wie een sanctie is opgelegd. Hieronder valt ook het uitbetalen van een schade-uitkering. Dit is vastgelegd in de Sanctiewet 1977 en Europese wet- en regelgeving.

Dit geldt ook voor personen die UBO van een organisatie zijn. Wij zijn verplicht om de UBO’s van onze relaties te kennen en te toetsen op de sanctielijsten. Als wij geen verklaring van uw relatie ontvangen, kunnen wij deze toets niet uitvoeren en voldoen wij niet aan sanctiewet- en regelgeving. Wij moeten er dan van uitgaan dat er sprake is van een sanctie.

Vragen?


Heeft u vragen over het opvragen van de UBO-verklaring bij uw relaties? Bel dan onze Commerciële Binnendienst op (0182) 544 891 of stuur een e-mail naar uboverklaringen@goudse.com.