Is uw organisatie al AVG-proof?

AVG
9 maart 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Daarin zijn strengere regels vastgelegd voor de bescherming van persoonsgegevens. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de vertaalslag van de AVG naar onze organisatie. Ook uw bedrijf en uw zakelijke relaties krijgen met de AVG te maken.

AVG-proof 

Om te voldoen aan de eisen van de AVG hebben wij de nodige zaken aangescherpt. Binnenkort zetten wij de laatste stappen. Zo worden onder andere onze algemene voorwaarden en ons privacy-statement aangepast. Ook in onze offertes en aanvraagformulieren wordt rekening gehouden met de regels van de AVG.

Zijn u en uw zakelijke klanten er klaar voor?

De AVG raakt niet alleen verzekeraars maar ook adviseurs. Daarom is het belangrijk dat uw organisatie zich goed voorbereidt op de AVG. Ook uw zakelijke klanten krijgen er ongetwijfeld mee te maken. Het is goed wanneer u als risicomanager uw relaties hierop wijst.

Meer weten?

De vertaalslag van de AVG naar de praktijk is niet altijd eenvoudig. Daarom is het goed om te weten waar u terechtkunt als u vragen heeft of meer wilt lezen over dit onderwerp. Een belangrijke informatiebron is de website van de Autoriteit Persoonsgegevens