Herinnering aanlevering gegevens CompleetVerzekerd Mijn personeel

Inkomen
09-09-2020

Voor de zomer hebben wij alle relaties met één of meer werkgeversverzekeringen van ons pakket CompleetVerzekerd Mijn personeel gevraagd gegevens aan te leveren die nodig zijn voor de berekening van de definitieve premie over 2019 en de voorschotpremie voor 2020. De meeste relaties hebben deze gegevens inmiddels aangeleverd. Er zijn echter relaties die dit nog niet hebben gedaan.

Herinnering
Vanaf volgende week donderdag (17 september) sturen wij de relaties die nog geen gegevens hebben aangeleverd een tweede herinneringsbrief. Zij ontvangen de brief rechtstreeks of via u, afhankelijk van de met u gemaakte afspraken. U ontvangt in alle gevallen een kopiebrief, zodat u weet welke relaties nog gegevens moeten aanleveren. Vriendelijk vragen wij u om ons te helpen om ook voor deze relaties de gegevens compleet te krijgen. 
 
WIA-aanvullingsverzekeringen
We verwachten dat de naverrekening voor de WIA-aanvullingsverzekeringen in november start. Dat geldt ook voor de werkgeversverzekeringen die worden gecombineerd met een WIA-aanvullingsverzekering.