Goed nieuws: we gaan naar één rekening-courant

Algemeen
20-12-2018

Veel adviseurs hebben erom gevraagd en eindelijk is het zover: we gaan over van twee rekeningen-courant naar één! Dat was voor veel adviseurs al zo, maar niet voor adviseurs die de Adviseursmodule gebruiken. Alle adviseurs ontvangen straks alleen nog de rekening-courant die eindigt op -001. Hieronder leest u er meer over.

Hoe gaat het nu nog?
Op dit moment zijn er twee rekeningen-courant, die op verschillende manieren worden verspreid.

  • Via de mail: de rekening-courant van de Adviseursmodule, het transactiesysteem voor CompleetVerzekerd Mijn bedrijf en het Privé Pakket Online.
  • Via de post of de EMS-postbus: de rekening-courant voor overige producten, waarvan het nummer eindigt op -001.

De eerste vervalt op 1 januari 2019.

Hoe gaat het in het vervolg?

  • De overzichten over december ontvangt u nog op de oude manier. Heeft u op het overzicht van de rekening-courant van de Adviseursmodule een creditsaldo? Dan betalen wij dit uit. Heeft u een debetsaldo? Dan boeken wij dit over naar uw rekening-courant die eindigt op -001.
  • Daarna plaatsen we alle boekingen op de rekening-courant die eindigt op -001. U heeft dan dus nog maar één rekening-courant.
  • U vindt die ene rekening-courant vanaf februari - wanneer het overzicht over januari beschikbaar is - op een nieuwe plek, namelijk in het Adviseursportaal via goudse.nl. Dit geldt overigens voor alle adviseurs, niet alleen voor Schade Zakelijk. U ontvangt de overzichten dan niet meer via de post (maar nog wel via de EMS-postbus, als u die heeft).
  • Er is vanaf januari nog één rekeningnummer voor rekening-courantbetalingen. Vriendelijk vragen wij om uw overboekingen vanaf die datum alleen te doen naar NL65INGB0008234635 ten name van Goudse Schadeverzekeringen N.V.

Ten slotte
Halverwege januari ontvangt u van ons meer informatie over de nieuwe plek van de rekening-courant in het Adviseursportaal. Heeft u vragen? Bel dan naar ons team Betalingsverkeer op (0182) 544 896.