Geen standaard medische keuring meer bij aanvraag Ondernemers-AOV

AOV
10-07-2019

U bent gewend dat er bij het aanvragen van de Ondernemers-AOV altijd een standaard medische keuring moet plaatsvinden als uw relatie vijftig jaar of ouder is. Dit is voortaan niet meer nodig.

Daarmee is het acceptatieproces nu niet alleen sneller, maar ook veel klantvriendelijker. Alleen als de aangeleverde medische informatie daar aanleiding toe geeft, kan een (gerichte) keuring nodig zijn. Uw relatie hoort dat dan van ons.