De Goudse verhoogt premie Ondernemers-AOV opnieuw

AlgemeenInkomenAOV
02-08-2021

De premie van de Ondernemers-AOV van De Goudse gaat op 1 november 2021 voor lopende verzekeringen omhoog met 3,75%. De verhoging geldt vanaf de hoofdpremievervaldatum. Voor nieuwe verzekeringen blijft het bestaande tarief gehandhaafd.

Ook vorig jaar voerde De Goudse al een verhoging in. Die aanpassing hield toen verband met de lage rentestand en dat geldt volgens directeur Commercie Bernardo Walta ook voor deze nieuwe aanpassing. ‘Uiteraard betreuren wij het dat ondernemers nu opnieuw meer gaan betalen voor hun inkomenszekerheid. Dit houdt verband met onze verplichting om een kapitaal achter de hand te houden voor huidige en toekomstige uitkeringen. Nu de rente nog steeds erg laag is, is er een hoger kapitaal nodig om aan deze verplichting te blijven voldoen. Vorig jaar hebben wij bewust gekozen voor een bescheiden verhoging. Wij hoopten toen dat die voldoende zou zijn. Helaas blijkt dat niet het geval te zijn.’

Hij voegt eraan toe: ‘Overigens blijft een AOV naar onze overtuiging een onmisbare voorziening, zeker als die niet alleen inkomenszekerheid biedt maar ook de ondernemer ondersteunt met preventieve diensten om gezond aan het werk te blijven.’