De Goudse groeit in alle kernsegmenten

Algemeen
24-04-2018

Het gaat goed met De Goudse. Het afgelopen jaar zijn we gegroeid in al onze strategische kernsegmenten. Ook hebben we, in nauwe samenwerking met het onafhankelijk intermediair, een mooi resultaat behaald en uitstekend gescoord in klanttevredenheidsonderzoeken.

Autonome groei, vooral in strategische kernsegmenten
Met een resultaat van € 34,4 miljoen is net als in de vorige jaren een mooi rendement op het eigen vermogen behaald (9,9%). We zijn er vooral trots op dat we de onderliggende groei van ons premie-inkomen bijna volledig op eigen kracht hebben gerealiseerd, vooral in onze strategische kernsegmenten, zoals schadeverzekeringen voor het mkb en inkomensverzekeringen. Ook met reis- en expatverzekeringen en bij De Zeeuwse hebben we een zeer bevredigende groei behaald. Daarnaast heeft onze particuliere schadeportefeuille zich in 2017 gestabiliseerd.

Onderscheidend vermogen in plaats van focus op volume
De Goudse richt zich primair op schade- en inkomensoplossingen voor ondernemers in het mkb. Daarbij is opnieuw belangrijke voortuitgang geboekt. Het aandeel zakelijke verzekeringen in onze portefeuille is verder toegenomen. In 2016 was dit al gegroeid naar 70% en in 2017 steeg dit door naar 73%. Wij zetten in op onderscheidend vermogen als antwoord op de volumespelers in de markt, met focus op risicomanagement, brancheoplossingen en samenwerking met Erkend MKB-adviseurs. Het wordt steeds duidelijker dat dit zijn vruchten afwerpt.

Toppositie in klanttevredenheidsonderzoeken
De Goudse heeft een toppositie behaald in klanttevredenheidsonderzoeken, zowel bij Zakelijk Schade en Zakelijk Inkomen als Particulier Schade. Voor ons hebben een persoonlijke benadering en aandacht voor de klant topprioriteit. En daarom is het extra mooi om te zien dat onze relaties ons hebben beloond met zulke mooie cijfers.

Tot slot
Wij zijn trots op onze resultaten. Zoals altijd vormt de samenwerking met het onafhankelijk intermediair de pijler hieronder. Graag bedanken we u voor de grote rol die u heeft gespeeld bij de mooie resultaten van het afgelopen jaar. Wilt u er meer over weten? Lees dan hier het persbericht. Of lees het jaarverslag