De Goudse en Anker Insurance gaan samenwerken

Algemeen
01-04-2019

De Goudse en Anker Insurance hebben overeenstemming bereikt over een samenwerkingsverband.

Goede aansluiting
Anker Insurance heeft als niche- en doelgroepverzekeraar drie hoofdactiviteiten: Anker Crew Insurance, Anker Travel Insurance en Anker Rechtsbijstand. De bruto premieomzet van Anker is ongeveer € 18 miljoen en de solvabiliteitsratio is 242% (2018). De Goudse biedt, zoals u weet, een brede mkb-propositie en richt zich daarnaast op niches die hier goed bij aansluiten. Zo zijn wij sterk in expat- en inkomensverzekeringen, wat veel raakvlakken heeft met de crew- en reisverzekeringen van Anker.

Samenwerking
De basis voor de samenwerking wordt gevormd door een aandelenparticipatie van De Goudse in Anker van 30%. De komende jaren gaan wij samen met Anker werken aan de invulling van een structurele samenwerking, gericht op wederzijdse versterking, waarbij Anker haar zelfstandigheid behoudt.