De Goudse committeert zich aan klimaatdoelen kabinet

Algemeen
10-07-2019

Vandaag heeft bestuurslid Pieter de Frel namens De Goudse een handtekening geplaatst onder een verklaring waarmee zo’n vijftig financiële instellingen zich committeren aan de klimaatdoelen van het kabinet.

Klimaatdoelstellingen
In het bijzijn van minister Hoekstra van Financiën hebben de instellingen (banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders) zich door het plaatsen van hun handtekening verplicht om vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Daarnaast moeten ze uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben om de CO2-uitstoot te verminderen. 

klimaatakkoord

De sector draagt daarmee bij aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs. De toezeggingen zijn niet vrijblijvend. De inzet van de financiële sector wordt continu gemonitord en de afspraken worden elke vijf jaar opnieuw beoordeeld. 

Past goed bij De Goudse
Volgens Pieter de Frel wil De Goudse niet alleen beleggen in de klassieke economie maar steeds meer in wat belangrijk is voor mensen en de wereld om ons heen. ‘We zijn nu al actief op dat gebied. We beleggen bijvoorbeeld via groene obligaties in zonne- en windenergie en we beleggen in duurzame en betaalbare huurwoningen. Maar we kunnen daarin nog hele mooie stappen maken. Het past ook goed bij ons familiebedrijf, dat niet gericht is op de korte termijn maar op continuïteit, en dat zo met alle betrokken partijen samenwerkt dat we er allemaal beter van worden.’