Coronaregeling De Goudse stopt op 1 oktober 2021

Algemeen
05-08-2021

Sinds april 2020 heeft De Goudse een regeling voor bedrijven die door corona niet aan de betalingsverplichting kunnen voldoen. Enkele honderden bedrijven hebben uitstel van betaling gekregen met behoud van dekking. De regeling is diverse keren verlengd, maar gaat nu definitief eindigen op 1 oktober 2021.

Wat betekent dit voor deze klanten?
Deze klanten moeten de premies weer gaan betalen. Daarnaast moeten ze ook de achterstanden inlopen. We vragen aan hen om ons een voorstel te doen over de manier waarop ze dat in maximaal twaalf maanden willen doen. We hebben voor deze benadering gekozen omdat is gebleken dat zij het waarderen als ze zelf kunnen meedenken over de terugbetaling. Als klanten niet in staat zijn om hun achterstand in te lopen, kunnen we de dekking schorsen.

Hoe informeren wij de klanten?
In de week van 6 september sturen wij een mail naar alle klanten die op dit moment gebruikmaken van de regeling. De betrokken adviseur wordt in de cc toegevoegd.

Ten slotte
Wij hopen dat we met het uitstellen van de premiebetaling deze ondernemers door een onzekere tijd hebben geholpen. Als u vragen heeft, kunt u mailen naar betalingsregeling@goudse.com.