CompleetVerzekerd Persoonlijke dienstverlening verbeterd én up-to-date

Persoonlijke dienstverleningAlgemeen
13-10-2022

Regelmatig spreken wij ondernemers in de persoonlijke dienstverlening en hun adviseurs. Ook ontwikkelingen in deze branche volgen wij op de voet, evenals uiteraard de schades die zich voordoen. Dit heeft geleid tot een verbetering van ons branchepakket CompleetVerzekerd Persoonlijke dienstverlening en het actualiseren van de voorwaarden en preventiemaatregelen. Deze wijzigingen gaan in op 17 november 2022. Hieronder vindt u de belangrijkste feiten op een rij.

Nieuw: Branchevoorwaarden Persoonlijke dienstverlening
Vanaf 17 november ontvangen uw relaties in de branche persoonlijke dienstverlening de Branchevoorwaarden Persoonlijke dienstverlening. De branchevoorwaarden geven een duidelijk overzicht van de voordelen en preventiemaatregelen die gelden voor deze branche.

Daarnaast gelden vanaf 17 november ook nieuwe Productvoorwaarden voor uw relaties in de persoonlijke dienstverlening. De volgende voorwaarden zijn dan voor hen van toepassing: de Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn Bedrijf, de Productvoorwaarden en de Branchevoorwaarden Persoonlijke dienstverlening. Op deze pagina leest u er meer over.

Elektrabeleid voor Persoonlijke dienstverlening
Veel branden ontstaan door een defect in de elektrische installatie of de daarop aangesloten apparatuur. Een elektrakeuring verkleint de kans op brand. Bij schade blijkt echter regelmatig dat er geen keuring of onderhoud van de installatie heeft plaatsgevonden. Daarom vragen wij ook aan bepaalde bedrijven in de persoonlijke dienstverlening om hun elektrische installatie te laten keuren en de keuringsdocumenten met ons te delen.
 
Wat betekent dit?

 • Nieuwe en bestaande relaties in de persoonlijke dienstverlening met een Bedrijfsgebouwenverzekering en een herbouwwaarde vanaf € 500.000,- en/of een Inventaris/Goederenverzekering en een verzekerd bedrag vanaf € 500.000,-  moeten hun elektrische installatie minimaal één keer in de vijf jaar laten keuren door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur. 
 • Beschikt uw relatie al over een geldig NEN 3140-keuringsrapport? Dan voldoet dat tot de eerstvolgende herkeuring.
 • Wij vragen u om het keuringsrapport en de eventuele herstelverklaring van uw relaties te uploaden in de Adviseursmodule. 
  - Voor nieuwe relaties moeten deze keuringsdocumenten binnen 6 maanden na ingangsdatum van de verzekering zijn geüpload. 
  - Relaties met (een) lopende verzekering(en) krijgen 1,5 jaar de tijd. Hun keuringsdocumenten moeten voor 1 mei 2024 zijn geüpload.
 • Voor sommige soorten bedrijven geldt deze eis vanaf een lager verzekerd bedrag, bijvoorbeeld voor stomerijen, sauna’s en fitnesscentra. Dit wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden op het polisblad.
 • Onder ‘Taken’ op het dashboard in de Adviseursmodule vindt u vanaf 24 november onder ‘Aanleveren’ een overzicht van de relaties in de Persoonlijke dienstverlening voor wie u een keuringsdocument moet aanleveren met de uiterlijke aanleverdatum.

Op de pagina Elektrabeleid leest u  er meer over.

Wijzigingen verzekeringen 
De dekking van een aantal verzekeringen in CompleetVerzekerd Persoonlijke dienstverlening is gewijzigd. Deze wijzigingen gaan op 17 november 2022 in. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen. Meer informatie vindt u op deze pagina.

 • Uitbreiding dekking Bedrijfsgebouwen, Inventaris/Goederen en Bedrijfsschade met wateraccumulatie en schade door omvallende objecten zoals bomen en kranen. 
 • Nieuw: dekking in store-servicepunten. Steeds meer bedrijven hebben een servicepunt, bijvoorbeeld voor het afgeven en/of afhalen van spullen voor een stomerij of voor pakketdiensten. De aansprakelijkheid voor schade aan zaken van klanten die het bedrijf tijdelijk onder zijn hoede heeft, is voortaan standaard meeverzekerd tot € 5.000,- op de AVB.
 • Het is mogelijk om de aansprakelijkheid van e-bikes aanvullend te verzekeren bij een AVB. 
 • De preventie-eisen voor inbraak/diefstal zijn aangescherpt voor nieuwe relaties. De ramen en buitendeuren van alle bedrijven moeten minimaal zijn voorzien van sloten die voldoen aan de eisen van de SKG**.

Hoe informeren wij uw relaties? 
Uw relaties ontvangen half oktober een brief van ons met informatie over de wijzigingen die voor hen gelden. U ontvangt een kopie van deze brief via EMS of via e-mail.

Tot slot 
Wij vertrouwen erop dat we uw relaties met CompleetVerzekerd Persoonlijke dienstverlening een passend branchepakket aanbieden. Heeft u vragen over de wijzigingen? Op onze website vindt u meer informatie. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw accountmanager.