CompleetVerzekerd Mijn personeel premievaststelling 2021

InkomenNaverrekenen 2021
14-07-2022

Eerder informeerden wij u over de premievaststelling over 2021. Wij gaan nu de relaties gefaseerd aanschrijven. In de brief lezen uw relaties hoe zij hun gegevens kunnen aanleveren.

Aanschrijving in delen
Op 18 juli 2022 starten wij met het aanschrijven van de eerste groep relaties. De laatste groep ontvangt uiterlijk in september het verzoek om gegevens aan te leveren.

Premievaststelling 2020
Als relaties nog geen (of onvolledige) gegevens over 2020 hebben aangeleverd, dan verzoeken wij hen dat alsnog te doen door hun verzamelloonstaat 2020 te mailen naar inkomen@goudse.com

(Kopie)brieven
Afhankelijk van de verzendwijze die wij met u hebben afgesproken, ontvangt u of de brief/brieven om door te sturen aan uw relatie(s) en/of de kopiebrief/-brieven voor uw administratie.

Vragen?
Neem contact op met uw relatiebeheerder als u vragen heeft over de premievaststelling 2021.