CompleetVerzekerd Groothandel verbeterd én up-to-date

GroothandelAlgemeenSchade
28-04-2022

Regelmatig spreken wij ondernemers in de groothandel en hun adviseurs. Ook ontwikkelingen in de markt volgen wij op de voet, evenals uiteraard de aantallen en soorten schades die zich voordoen. Op grond van dat alles hebben wij ons branchepakket CompleetVerzekerd Groothandel verbeterd en de voorwaarden en preventiemaatregelen geactualiseerd. Deze wijzigingen gaan in op 9 juni 2022. Hieronder vindt u de belangrijkste feiten op een rij.

Nieuw: Branchevoorwaarden Groothandel
Vanaf 9 juni 2022 ontvangen uw nieuwe en bestaande relaties in de groothandel de Branchevoorwaarden Groothandel. Zij vinden daarin een duidelijk overzicht van de voordelen en preventiemaatregelen die voor deze branche gelden.

Daarnaast gelden vanaf 9 juni 2022 ook nieuwe Productvoorwaarden voor uw groothandel-relaties. De volgende voorwaarden zijn dan dus voor hen van toepassing: de Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn Bedrijf, de Productvoorwaarden en de Branchevoorwaarden Groothandel. 
Hier leest u er meer over. 

Elektrabeleid voor groothandel 
Steeds meer branden ontstaan door een defect in de elektrische installatie of de daarop aangesloten apparatuur. Een keuring verkleint de kans op brand. Bij schade blijkt regelmatig dat er geen keuring of onderhoud van de installatie heeft plaatsgevonden. Daarom vragen wij u om vanaf 9 juni 2022 ook de keuringsdocumenten van uw groothandel-relaties met ons te delen. 

Wat betekent dit?
Uw huidige en nieuwe relaties in de groothandel moeten hun elektrische installatie minimaal één keer in de vijf jaar laten keuren volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.

  • Dit geldt voor relaties met een groothandel in bederfelijke goederen en een Bedrijfsgebouwen- en/of Inventaris/Goederenverzekering met een verzekerd bedrag vanaf € 0,-.
  • Voor overige groothandels met opslag van goederen geldt dit bij een Bedrijfsgebouwenverzekering met een verzekerd bedrag groter dan € 250.000,- en/of een Inventaris/Goederenverzekering met een verzekerd bedrag groter dan € 150.000,-.

Beschikt uw relatie al over een geldig NEN 3140-keuringsrapport? Dan voldoet dat ook, tot de eerstvolgende herkeuring.

Wij vragen u om het keuringsrapport en de eventuele herstelverklaring van uw relaties te uploaden in de Adviseursmodule.

  • Voor nieuwe relaties moeten deze keuringsdocumenten binnen 6 maanden na ingangsdatum van de verzekering zijn geüpload.
  • Voor bestaande relaties moeten deze keuringsdocumenten voor 1 december 2023 zijn geüpload.

Hier leest u er meer over. 

Wijzigingen verzekeringen 
Een aantal verzekeringen in CompleetVerzekerd Groothandel is gewijzigd. Deze wijzigingen gaan 9 juni 2022 in. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Meer informatie vindt u hier.

  • Uitbreiding dekking Bedrijfsgebouwen, Inventaris/Goederen en Bedrijfsschade met wateraccumulatie en schade door omvallende objecten zoals bomen en kranen.
  • Nieuw: aanvullende dekkingen voor piekvoorraad bij Inventaris/Goederen en voor werkzaamheden bij klanten bij AVB.
  • Het inbraakrisico en de benodigde beveiligingsmaatregelen voor nieuwe relaties in de groothandel worden bepaald volgens de VRKI 2.0.
  • De preventie-eisen voor groothandels ten aanzien van een acculaadplaats en brandblusmiddelen zijn aangescherpt.
  • De dekking voor productaansprakelijkheid is voor de productcategorieën cosmetica en diervoeding beperkt tot € 500.000,-. Voor een aantal productcategorieën is productaansprakelijkheid niet meer verzekerd. Een overzicht van deze productcategorieën vindt u hier.

Hoe informeren wij uw relaties? 
Uw relaties ontvangen begin mei een brief van ons met informatie over de wijzigingen die voor hen gelden vanaf 9 juni 2022. Afhankelijk van hoe u uw administratie heeft ingericht, ontvangt u een kopie van deze brief via EMS of via de post.

Tot slot 
Wij vertrouwen erop dat we uw relaties met CompleetVerzekerd Groothandel een aantrekkelijk en passend branchepakket aanbieden. Heeft u vragen over de wijzigingen? Op onze website  vindt u meer informatie. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw accountmanager.