Brieven collectieve inkomensverzekeringen en naverrekenen

Inkomen
01-02-2021

Het zijn nog steeds vreemde tijden voor veel ondernemers en ongetwijfeld hebben sommige relaties het niet gemakkelijk. Tegelijkertijd lopen sommige dingen gewoon door, zoals de naverrekening voor onze collectieve inkomensverzekeringen. Graag geven wij u een overzicht, zodat u weet welke communicatie er op welk moment uitgaat.

Tweede rappel WIA 2019 en eventueel 2018
Sommige relaties met één of meer WIA-verzekeringen hebben ondanks onze eerdere verzoeken nog geen gegevens aangeleverd. Zij ontvangen nu een tweede rappelbrief (rechtstreeks of via u, afhankelijk van de verzendafspraken die wij met u hebben gemaakt).

  • Vrijdag 29 januari is deze brief verstuurd voor relaties in de regio Noord en Midden die nog niet hebben aangeleverd voor 2019 (maar al wel voor 2018, indien van toepassing). 
  • Maandag 1 februari versturen wij deze brief voor relaties in de regio Zuid die nog niet hebben aangeleverd voor 2019 (maar al wel voor 2018, indien van toepassing).
  • Maandag 1 februari versturen wij deze brief voor alle relaties (in alle regio’s) die nog niet hebben aangeleverd voor zowel 2018 als 2019. 

De uiterste aanleverdatum is voor de eerste groep 27 februari. Voor de twee andere groepen is dit 28 februari. De e-mail aan de contactpersonen wordt verzonden op donderdag 4 februari.

Laatste rappel relaties met alleen werkgeversverzekering(en) 2019 en eventueel 2018
Sommige relaties met alleen werkgeversverzekering(en) (verzuim, ongevallen collectief, WGA-erv en ZW-erv) hebben ondanks eerdere verzoeken nog geen gegevens aangeleverd over 2019 en eventueel ook nog niet over 2018.

Deze laatste rappèlbrieven worden rechtstreeks naar uw relaties verstuurd. Op maandag 1 februari 2021 informeren wij u schriftelijk dat wij deze laatste rappelbrieven op vrijdag 5 februari gaan versturen, inclusief een kopiebrief voor uw administratie.

Relaties krijgen nog 14 dagen de tijd om gegevens aan te leveren. We gaan ervan uit dat dit laatste rappèl veel werkgevers beweegt om dit alsnog te doen. Mocht dit onverhoopt toch niet het geval zijn, dan worden sancties toegepast.

Wij realiseren ons dat de naverrekening financiële gevolgen voor uw relatie kan hebben. Bijvoorbeeld omdat hij te maken krijgt met een nabetaling of een hogere voorschotpremie 2020 en 2021 door een eventuele sanctie. Neemt u vooral contact met ons op als relaties in betalingsproblemen (dreigen te) komen.

Naverrekening 2020
Half februari starten wij voor alle collectieve inkomenproducten met het opvragen van de naverrekeningsgegevens over 2020. Wij versturen de brieven niet allemaal in één keer maar in zeven partijen. De laatste partij wordt eind maart verstuurd, zodat alle relaties het verzoek voor 1 april hebben ontvangen. Relaties die niet tijdig reageren, ontvangen daarna een rappelbrief en zo nodig een tweede rappelbrief.