Betaalregeling voor uw relaties verlengd

Algemeen
20-05-2021

Nog steeds heeft corona veel impact. Het vaccineren is weliswaar in volle gang, maar veel maatregelen zijn nog van kracht of zijn pas recent beëindigd. Daarom verlengen wij onze betaalregeling voor ondernemers die vanwege de coronacrisis niet aan hun betaalverplichtingen kunnen voldoen. Hopelijk helpt dit uw relaties om de crisis door te komen en straks weer als vanouds te kunnen werken.

Verlenging tot 1 oktober 2021

Na eerdere verlengingen verlengen wij de betaalregeling opnieuw, dit keer tot 1 oktober 2021. Uw relatie kan de premiebetaling tot die datum (blijven) opschorten zonder dat dit gevolgen heeft voor de dekking. 

Hoe informeren wij uw relaties?

Wij informeren relaties die van de regeling gebruikmaken volgende week met een e-mail. Daarin melden wij dat de regeling langer kan doorlopen. We geven ook aan wat momenteel de achterstand is, en stellen voor om zo mogelijk voor eind oktober te beginnen met inlopen. Het is immers niet goed de achterstand onnodig hoog te laten oplopen. In plaats van ons voorstel kan uw relatie ook een alternatief voorstel doen.

Tot slot

Wij wensen u en uw relaties sterkte in deze moeilijke tijden. Hopelijk wordt alles snel anders.