Belang tijdige ziekmelding verzuimverzekering

Verzuim
14-02-2023

Geregeld krijgen wij van relaties met een verzuimverzekering de vraag waar zij een werknemer ziek of (gedeeltelijk) hersteld moeten melden. Uw relatie kan alle meldingen doorgeven via onze online omgeving. Als het een verzuimverzekering is met een koppeling naar een arbodienst geven wij de melding ook door aan de arbodienst. Als er geen koppeling is, moet de klant zelf de melding doen bij de eigen arbodienst.

Het is belangrijk dat de ziek- en herstelmeldingen aan ons en aan de arbodienst worden doorgegeven op de dag dat de werknemer ziek wordt of zich (gedeeltelijk) beter meldt. De arbodienst kan dan direct de juiste actie ondernemen. 

Let op: bij een te late melding gaat de eigen risicoperiode pas in op de dag dat de werknemer zich ziekmeldt. Een te late melding heeft dus negatieve gevolgen voor de hoogte van de uitkering.

Heeft u algemene vragen over verzuimverzekeringen? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder. Heeft u inhoudelijke vragen over ziek- en herstelmeldingen, bel dan (0182) 544 907 of stuur een e-mail naar verzuim@goudse.com