Belang tijdige ziekmelding verzuimverzekering

Inkomen
31-01-2022

Geregeld krijgen wij van klanten met een verzuimverzekering de vraag waar zij een werknemer ziek of (gedeeltelijk) hersteld moeten melden. Uw klant kan alle meldingen doorgeven via onze online omgeving. Als het een verzuimverzekering is met een koppeling naar een arbodienst geven wij de melding ook door aan de arbodienst. Als er geen koppeling is, moet de klant zelf de melding doen bij de eigen arbodienst.

Het is belangrijk dat de ziek- en herstelmeldingen aan ons en aan de arbodienst worden doorgegeven op de dag dat de werknemer ziek wordt of zich (gedeeltelijk) beter meldt. De arbodienst kan dan direct in actie komen en ook keren wij sneller uit als meldingen direct aan ons worden doorgegeven.

Let op: een te late ziekmelding heeft gevolgen voor de uitkering: wij tellen dan de dagen tot de melddatum op bij de eigenrisicoperiode.

Heeft u algemene vragen over verzuimverzekeringen? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder. Heeft u inhoudelijke vragen over ziek- en herstelmeldingen, bel dan (0182) 544 906 en kies optie 3 of stuur een e-mail naar verzuim@goudse.com.