Aansprakelijkheidsverzekering Particulier verbeterd, premie aangepast

Algemeen
29-06-2018

Onze Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) is verbeterd. Ook is de premie aangepast. Voortaan is die afhankelijk van de gezinssituatie.

Wat is er veranderd?

  • Er is nu keuze uit vier dekkingen: alleenstaand, alleenstaand met kind(eren), gezin zonder kind(eren), gezin met kind(eren).
  • Ook alles wat nagelvast aan het huis is gemonteerd is nu verzekerd. Uw relatie is hierdoor niet alleen verzekerd voor schade door antennes, maar bijvoorbeeld ook door zonnepanelen, een vlaggenstok of zonwering.
  • Verder is de dekking Verhaalbijstand beter beschreven, hebben we toegevoegd dat er dekking is voor schades veroorzaakt met of door drones tot max. 4 kg en is schade die verband houdt met asbest voortaan niet meer verzekerd.
  • Uw relatie kan nu kiezen uit verzekerde bedragen van € 1.250.000,- en € 2.500.000,-. Voorheen was dit standaard € 2.500.000,-.

U vindt de nieuwe voorwaarden op goudse.nl.

Variabele premie
Vanaf nu hangt de premie samen met het aansprakelijkheidsrisico. Het is bijvoorbeeld logisch dat gezinnen met kinderen meer aansprakelijkheidsrisico lopen dan alleenstaanden zonder kinderen en daarom hebben we de premies gevarieerder gemaakt.

Wanneer gaat dit in?
De veranderingen gelden vanaf 28 juni 2018 voor alle nieuwe verzekeringen. Bestaande AVP-relaties stappen over op de hoofdpremievervaldatum.

Waarom kiezen voor onze Aansprakelijkheidsverzekering?
Onze verzekering heeft een zeer ruime dekking. Uw relatie is verzekerd als hij (of bijvoorbeeld zijn kind of huisdier) anderen onbedoeld schade toebrengt. Er is ook dekking voor:

  • de zogenoemde ‘vriendendienst’ tot € 15.000,-;
  • schade door kinderen als zij tijdens vakantie of vrije tijd werkzaamheden voor anderen verrichten.

Er is geen eigen risico en de dekking geldt voor de hele wereld.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met team Schade Particulier op (0182) 544 415 of stuur een mail naar schadeverzekering@goudse.com.